Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návody na domácí procvičování učiva 2. ročníku

 

Český jazyk - mluvnice:

Pro procvičování ČJ lze doma vybrat jakékoliv cvičení z učebnice ČJ (rozsah učiva (stránky v učebnici, které probíráme) je dán v záložce "Učivo pro chybějící žáky"). Tato cvičení procvičujeme též ve škole, máme z nich domácí úkoly, poté i písemné práce.

Diktáty též procvičovat z učebnice (jakékoliv cvičení). Doporučuji diktovat alespoň 2 x týdně (zatím říkat dětem y - i po obojetných souhláskách. Umíme jen tvrdé a měkké souhlásky).

Český jazyk - čtení:

Číst jakýkoliv článek z čítanky (popřípadě se držet týdenního rozsahu - je dán v záložce "Učivo pro chybějící žáky").  Číst alespoň 5 - 10 minut denně, ptát se dětí na přečtený text - porozumění textu. V čítance jsou otázky k textu přímo pod články.

Číst každý knihu (dle vlastního výběru). Za školní rok přečíst min. 3 knihy.

Český jazyk - psaní:

Lze vybrat jakýkoliv text z učebnice ČJ nebo z čítanky, opsat cca 3 - 4 věty. Dbát na čitelnost, úhlednost, velikost písma, sklon písma.

Matematika:

Sčítáme - odčítáme do 70 (přechod přes 10 - př.: 25 + 7; 57 - 8 apod.). Sčítáme velká čísla: př.: 34 + 20; 17 + 12 apod. Návod na sčítání těchto čísel je v sešitě M - Š.

Násobíme a dělíme číslem 1, 2, 3. Používáme námi vyrobenou "Knížku násobilky" - děti mají u sebe, tabulku násobilky (děti mají u sebe), pracujeme s vystřiženými kolečky (máme jich 30). Návod je v notýsku. Místo koleček je možné používat i víčka z coca-coly, mattoni apod.

Anglický jazyk:

Každý týden probíráme cca 5 nových slovíček - jsou ve Slovníčku, děti ho mají u sebe. Zde je jak psaná forma slovíček, tak doslovná výslovnost i jejich český překlad. Učit se průběžně každý týden. Procvičovat lze na domečkách - návod v notýsku.